Informatie voor verwijzers

Op verwijzing behandelen wij uw patiënten voor u.

Dat doe we specifiek voor behandelingen zoals:

  • implantologie
  • botopbouw
  • parodontale chirurgie (met of zonder regeneratiemateriaal)
  • verwijderen van verstandkiezen (zonder gebruik van het eigen risico)
  • Apexresecties (apicale microchirurgie)

Nadat we de verwijzing van u hebben ontvangen, nemen wij contact op met de patiënt om deze op korte termijn op te roepen.

Met de door u gestelde zorgvraag zullen we in overleg met uw patiënt een behandelplan opstellen. Uiteraard krijgt de patiënt een passende kostenbegroting mee naar huis voor het deel van de behandeling dat in onze praktijksetting uitgevoerd zal worden.

Wanneer u de suprastructuur voor de implantologie zelf vervaardigt wordt door ons alleen een richtprijs gegeven voor dat gedeelte. Dit om de patiënt inzicht te geven in de globale totaalkosten van de behandeling.

Hierna ontvangt u onze terugkoppeling in de vorm van een intakeverslag. Waarbij alle communicatie aan u, ook in CC vorm naar de patiënt zal gaan. 

Laagdrempelig intercollegiaal overleg, ook over de meest optimale behandelopties,  is wat ons betreft een voorwaarde om tot een goed samenwerkingsresultaat te komen. We houden de lijnen graag kort en de communicatie naar u en uw patiënt helder. En ook belangrijk uw patiënt blijft uw patiënt.

Binnen de implantologie/chirurgie werken we steeds meer met lichaamseigen groeifactoren. Middels bewezen technieken die, omdat ze lichaamseigen zijn, een zeer grote biologische acceptatie hebben. Wanneer er bot te weinig is, zullen we met de nieuwste technieken bot aan vullen. Daarbij gebruiken we het eigen kaakbot, donorbot of oude tanden/kiezen als botopbouw materiaal, en gebruiken daarbij het lichaamseigen bloed voor oogsten van groeifactoren en stamcellen. Zo voorkomen we dat er kunstbot gebruikt wordt en wordt het geplaatste bot weer echt vitaal bot.

Ook plaatsen we zirkonium implantaten op speciaal verzoek, hierbij werken we volgens het biologisch concept. Wanneer u verwijst voor dit type implantaten zal er een uitgebreide screening zijn van de patiënt en indicatiestelling. Dit omdat de osseointegratie bij deze implantaten volgens een ander principe tot stand komt.

Voor alle chirurgische behandelingen zullen patiënten worden gezien door Sander Rijkenbarg tandarts – implantoloog (NVOI)